_

ET VE ET ÜRÜNLERİ AR-GE PROJE PAZARI YARIŞMASI KATILIM KURALLARI & ÇALIŞTAY BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI


AR-GE PROJE PAZARI YARIŞMASI AÇIKLAMALAR VE KATILIM KOŞULLARI

Yarışma Hakkında Bilgi

Kayseri Ticaret Borsası ev sahipliğinde 16-18 Kasım 2023 tarihleri arasında Kayseri Ommer Hotel'de düzenlenmesi planlanan çalıştay, alanında uzman davetli konuşmacılar, sözlü ve poster sunumlar ile Ar-Ge proje pazarı proje yarışması bölümlerinden oluşacaktır.

Et ve Et Ürünleri Sektöründe ürün geliştirmeye yönelik çalışmalarına örnek olmak , sektöre farklı bakış açısı kazandırabilmek amacı ile planlanan yarışmada "kırmızı / beyaz et ve et ürünleri sektöründe " uygulanabilecek farklı "Et İşleme Prosesleri & Et Ürünlerinde Yenilikçi Ürünler" temaları kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

Ar-Ge Proje Pazarı Yarışmasına katılım sağlamak isteyen katılımcıların "
Çevrimiçi bildiri kayıt formu" linkte yer alan kayıt formunu doldurmaları, sayfa sonunda bulunan Kayseri Geleneksel Et ve Et Ürünleri AR-GE Proje Pazarı Yarışma dosyasını katılım formundaki alana yüklemeleri gerekmektedir.

Projelerin Değerlendirme Süreci

Adayların başvuru süreci tamamlandıktan sonra tüm projeler seçici bir kurul tarafından incelenecektir. Kurulda et ve et ürünleri alanında çalışan değerli öğretim üyeleri ile projenin niteliğine göre proje uzmanları yer alacaktır.

Projeler yarışma temalarına uygun, gerçekçi olacak şekilde, yatırım ve kazanç potansiyeli taşıyan nitelikler açısından değerlendirilecektir. Başvuruda bulunanların proje formatına uygun olarak proje fikrini açık ve net verilerle oluşturması projenin başarısı açısından çok önemlidir.

Ön değerlendirme sonuçları 10 Kasım 2023 tarihinde internet sitemizde yayınlanacaktır. Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması başvuran adaylar içerisinden ön değerlendirme sonrası seçilen projeler internet sitemizde yayınlanacaktır. Seçilen projelerin poster hazırlama kuralları çerçevesinde poster bildirisi haline getirilmesi gerekmektedir.

Ön değerlendirmeyi geçemeyen yarışma adaylarının proje fikirlerini çalıştay içeresinde kendilerine ayrılan alanda poster bildiri olarak sunulabilecektir.

Ön değerlendirmede seçilen adayların ulaşım ve konaklama masrafları Kayseri Ticaret Borsası tarafından karşılanacaktır. Kayseri Ticaret Borsası çalıştay düzenleme ekibi tarafından adaylar ile iletişime geçilerek kendilerine sunulan ulaşım ve konaklama imkanları hakkında bilgi verilecektir.

Yarışmaya Kimler Katılabilir?
 

  • Ön Lisans ,Lisans ve Lisans Üstü Öğrenciler ,
  • Akademisyenler,
  • Ar-Ge Merkezleri,
  • Konuya ilgi duyan tüm paydaşlar .

Başarılı Projeler İçin Ödül Dışında Başka Neler Var?

Dereceye giren adaylara sırasıyla aşağıdaki ödüller verilecektir. Projeler arasında başarılı görülen iş fikirleri aynı zamanda yatırımcılar tarafından desteklenmeye değer bulunabilir ve beğenilen projenin hayata geçmesi için yatırım sermayesi desteği sağlamak mümkün olabilir.

Birinciye 17.500 TL

İkinciye  12.000 TL

Üçüncüye   7500 TLÇALIŞTAY POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Çalıştay programına poster bildiri ile katılım sağlamak isteyen katılımcıların "Çevrimiçi bildiri kayıt formu " linkte yer alan kayıt formunu doldurmaları, sayfa sonunda bulunan “Özet Bildiri Şablonu” katılım formundaki alana yüklemeleri gerekmektedir.Bildiri sunum dili Türkçedir. Bildiri olarak sunulmak üzere gönderilen çalışmaların "kırmızı / beyaz et ve et ürünleri sektöründe ki uygulamaları kapsaması, daha önce yayınlanmamış orijinal araştırma veya derleme niteliğindeki çalışmalar olması gerekmektedir. Bildiriler özet metin halinde hazırlanacaktır. Katılımcıların özet şablonunu kullanarak bildirilerini hazırlaması önemle rica olunur.

 
Bildiri metinleri, şablonlarda verilen kurallara göre hazırlandıktan sonra Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında kayıt formundaki ilgili alana yüklenmelidir. Dosyaların, sorumlu yazarın soyadı ile isimlendirilerek yüklenmesi gerekmektedir.

Bilim kurulunun seçtiği bildirilere sözlü sunum hakkı verilecektir. Bir sorumlu yazar, bildiri tipine bakılmaksızın en fazla iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise yazar olarak yer alabilir. Poster bildirisi ile çalıştaya katılan yazar/yazarlar  istemeleri durumunda yeniden çevrim içi kayıt formunu doldurarak Ar-Ge proje pazarı yarışmasına da katılabileceklerdir.  

Tüm bildiriler bilimsel değerlendirme aşamalarından geçirilecek ve değerlendirme sonuçları sorumlu yazarlara e-posta ile gönderilecektir. Çalıştaya poster bildiri ile katılım sağlayan tüm katılımcılar posterlerini çalıştay programı içerisinde kendilerine ayrılan alanda sunum yapma imkanına sahip olacaklardır. Poster formatına getirilen sunumlar panolarda sergilenecektir.

Poster bildiri sunan öğrenciler arasından bilim kurulunun ön değerlendirmesi ile seçtiği öğrenciler sözlü poster sunumunu kısa sunumlar halinde katılımcılara aktaracaktır. Hazırlanan sunum dosyasının oturum moderatörüne sunum öncesi mail olarak info@kayseritb.org.tr iletilmesi gerekmektedir.

Ön değerlendirme sonuçları 10 Kasım 2023 tarihinde internet sitemizde yayınlanacaktır. Ön değerlendirmede seçilen adayların ulaşım ve konaklama masrafları Kayseri Ticaret Borsası tarafından karşılanacaktır. Kayseri Ticaret Borsası çalıştay düzenleme ekibi tarafından adaylar ile iletişime geçilerek kendilerine sunulan ulaşım ve konaklama imkanları hakkında bilgi verilecektir.

Posterler 70 cm (yatay) x 100 cm (dikey) boyutlarda hazırlanmalı ve 1 m uzaklıktan açıkça okunabilir olmalıdır. Posterler, Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek olan numaralandırılmış panolara asılacaktır. Poster salonunda bulunan çalıştay görevlileri pano numarasının bulunması ve posterlerin asılması için katılımcılara yardımcı olacaklardır. Poster sahiplerinin, poster sunum saatlerinde posterlerinin başında bulunması ve çalışmaları konusunda bilgi vermeleri beklenmektedir. Çalıştay bitiminde posterler geri alınabilir. Süre sonunda geri alınmayan posterler çalıştay görevlileri tarafından toplanacaktır.

Çalıştay sonrası e-bildiri kitabı yayınlanacaktır.

Bildiri gönderimine ilişkin tüm sorularınız için e-posta adresimizden info@kayseritb.org.tr iletişime geçebilirsiniz.İlgili Dökümanlar

DÖKÜMAN ADI DÖKÜMAN AÇIKLAMA DÖKÜMAN TARİH
Kayseri TB AR-GE Proje Pazarı Yarışma Dosyası

01.09.2023
Özet Bildiri Şablonu

28.09.2023

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel