_

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10.09.2020 tarihli yazısı


İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) alınarak bir örneği ekte
sunulan e-postaya atıfla, 29 Eylül 2020 tarihinde (Paris saatiyle 12:00-13:30 arasında) "zoom"
platformu üzerinden "COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile OECD Turizm Politikası Diyaloğu" adlı
etkinliğinin gerçekleştirileceği duyurulmaktadır.
Anılan yazıda devamla, OECD Turizm Komitesi ve Turizm İstatistikleri Çalışma Grubu üyelerinin,
bahsi geçen COVID-19 pandemisinin turizme etkilerinin azaltılmasını ve toparlanmayı hazırlayacak
politik tedbirlere ilişkin sanal toplantıya, özel sektör temsilcileriyle birlikte katılmaya davet edildiğinin
ifade edildiği belirtilmektedir.
Söz konusu toplantının amacının, COVID-19'un etkileri üzerine, turizm işletmelerinin ihtiyaçları,
öncelikli eylem alanları ve potansiyel politik çözümler konusunda sektör temsilcileriyle fikir
alışverişinde bulunmak için bir platform sağlamak olduğu ifade edilmektedir.
 İlgili Dökümanlar

DÖKÜMAN ADI DÖKÜMAN AÇIKLAMA DÖKÜMAN TARİH
COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile Sanal Toplantı

21.09.2020

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel