_

Tarihçe


Tarihsel Gelişim Kayseri`de Ticaret Borsası Ticaret Bakanlığı`nın 14.02.1964 tarih ve 4/2323 sayılı yazısı üzerine kurulmuştur. Bunun üzerine zamanın Kayseri Valisi Kazım ATAKUL başkanlığında 28.04.1964 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası İdare Heyeti Üyeleri ve ileri gelenlerinin de katıldığı bir toplantı yapılarak, kuruluş işlemlerini yürütmek üzere H.Ali ÇAYIRAĞASI, İsmail ÖZKAN, Seyit ALEMDAR, Alim GÜLER ve Ahmet MİRAP`tan oluşan bir komite teşkil edilmiştir.

30 Eylül 1964’de ilk toplantısını yapan komite, Başkanlığa H.Ali ÇAYIRAĞASI’nı seçmiş ve kuruluşla ilgili bütün işlemler tamamlanarak 8 Şubat 1965’de Meslek Komiteleri seçimleri de yapılmıştır. 15 Şubat1965’de Borsa Meclisi, 17 Şubat 1965’de de Meclis Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri yapılarak, 1 Mart 1965 tarihinde Borsamız fiilen faaliyetine başlamıştır.

Borsamız 1965 yılından itibaren 4 yılda bir yapılan seçimle oluşturulan 7 adet meslek kuruluşunu temsilen 19 adet Meclis Üyesi ve bu üyeler arasından seçilen 5 adet Yönetim Kurulu Üyesi ile idare edilmekte idi.

KAYSERİ TİCARET BORSASI`NIN YÖNETİMİ

Kayseri Ticaret Borsasında 7 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Borsaya kayıtlı olanlar tarafından kendi aralarından 4 sene için seçilen 19 kişilik Borsa Meclisi ve Borsa Meclisi`nin de keza kendi üyeleri arasından 4 sene için seçtiği 5 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.
Borsa hizmetleri ve adı geçen organlarca ittihaz olunan kararlar ile bilumum muamelat ve muhaberat ise başta Genel Sekreter olmak üzere Genel Sekretere bağlı olarak çalışan idari teşkilat (Borsa Memurları) tarafından yürütülür. Borsa`da tüm faaliyetler, öncelikle 5174 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine mütedair tüzük hükümleri ile özel yönetmelikler ve Borsa Meclisi’nce tespit olunan örf ve adet kaideleri (teamül kararları) çerçevesinde yürütülür.

Borsamız kuruluş tarihi olan 1965 yılında oluşturulan ilk Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri aşağıda sıralanmıştır.

 

  MECLİS ÜYELERİMİZ
BAŞKAN Recep AKYÜZ
ÜYE İsmail ÖZKAN
ÜYE M H.Ali GÜRBÜZ
ÜYE N.Mehmet BÜYÜKKEÇECİ
ÜYE Mahmut BOZKURT
ÜYE Hamdi MATAK
ÜYE Arif ŞAHİN
ÜYE A.Kadir KAMİLOĞLU
ÜYE Ömer Şahin FAZLIOĞLU
ÜYE Hayrullah KANTARCI
   
  YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
BAŞKAN İsmail ÖZKAN
ÜYE A.Kadir KAMİLOĞLU
ÜYE H.Ali GÜRBÜZ
ÜYE N.Mehmet BÜYÜKKEÇECİ
ÜYE Mahmut BOZKURT
   
  BORSAMIZIN KURULUŞUNDAN İTİBAREN MECLİS BAŞKANLARIMIZ
1965 / 1967    Recep AKYÜZ
1967 / 1969  Hayrullah KANTARCI
1969 / 1973  Seyit ALEMDAR
1973 Arif ŞAHİN
1974 Cemal ÜNLÜ
1975 Arif ŞAHİN
1976 / 1977 Nafi BOZKURT
1977 / 1984  Alim GÜLER
1984 / 1986  Yılmaz BÜYÜKNALBANT
1986 / 1988   Mevlüt YILMAZ
1989 / 1994  Bekir ŞEKERCİ
1995 / 2005   Ahmet Turan KADIOĞLU
2005 / 2009  Hamdi BAKAN
2009 / 2018 Recep BAĞLAMIŞ
2018 / 2022 Fahrettin ÇALIŞKAN
2022 Mehmet İŞTAHLI
  BORSAMIZIN KURULUŞUNDAN İTİBAREN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ
1965 / 1967  İsmail ÖZKAN
1968 / 1969  Recep AKYÜZ
1969 / 1984  Cemal ÜNLÜ Arif
1984 / 1991 Fazlı YALDIZ
1991 / 1994  Ömer GÜRGEN
1995 / 2004  Nazmi İMAMOĞLU
2005 /2018  Şaban ÜNLÜ
2018 Recep BAĞLAMIŞ

Borsamız; TS-EN-ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi,  TS-ISO 10002-2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetm Sistemi belgelerine sahip olup ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi’ne dâhildir.

Borsanın toplam 869 aktif üyesi olup, üye dağılımında kayıtlı sektörler arasında Hububat, Et ve Et Ürünleri, Tavukçuluk, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri, Canlı Hayvan ön plana çıkmaktadır.

Kayseri Ticaret Borsası’nın İştirakleri:

Yak-Taş Yakacak A.Ş., Kayseri-Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş.,Kayseri Ticaret Borsası Gıda Laboratuarı Ltd. Şti.

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel