_

YERLİ MALI BELGESİ WEB DUYURU


Değerli üyelerimiz;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Birliğimize kontrol yetkisi verilmiştir.Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

1- Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgelerden 4, 5 ve 6 ncı maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, tarımsal ve hayvancılık ürünleri için ise Ticaret Borsasına başvurmalıdır.

2- Bu uygulamaya Oda ve Borsalarımız httpss://ymb.tobb.org.tr üzerinden ulaşabilirler. “Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için sanayi ürünlerinde Yerli Katkı Oranı Cetveli ile Sanayi Sicil Belgesinin sisteme mutlaka yüklenilmesi gerekir.

3- 1 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

 

Yerli malı belgesi almak isteyen üyelerimizin belgelendirmek istedikleri ürüne göre, aşağıda yer alan evraklarla birlikte borsamıza başvurması gerekmektedir.

1) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

2) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

3) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

4) Yerli Malı Belgesi Formu

5) KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

6) Eurostat teknoloji sınıflamaları listesi

7) CPV-CPA Dönüşüm Listesi

8) TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

 

Saygılarımızla.

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel