_

Tarihçe


Tarihsel Gelişim Kayseri`de Ticaret Borsası Ticaret Bakanlığı`nın 14.02.1964 tarih ve 4/2323 sayılı yazısı üzerine kurulmuştur. Bunun üzerine zamanın Kayseri Valisi Kazım ATAKUL başkanlığında 28.04.1964 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası İdare Heyeti Üyeleri ve ileri gelenlerinin de katıldığı bir toplantı yapılarak, kuruluş işlemlerini yürütmek üzere H.Ali ÇAYIRAĞASI, İsmail ÖZKAN, Seyit ALEMDAR, Alim GÜLER ve Ahmet MİRAP`tan oluşan bir komite teşkil edilmiştir.

30 Eylül 1964’de ilk toplantısını yapan komite, Başkanlığa H.Ali ÇAYIRAĞASI’nı seçmiş ve kuruluşla ilgili bütün işlemler tamamlanarak 8 Şubat 1965’de Meslek Komiteleri seçimleri de yapılmıştır. 15 Şubat1965’de Borsa Meclisi, 17 Şubat 1965’de de Meclis Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri yapılarak, 1 Mart 1965 tarihinde Borsamız fiilen faaliyetine başlamıştır.
5 Meslek Komitesi ile kurulan Borsamız şu anda 8 meslek komitesine ulaşmıştır. Borsamız tamamen kendi kaynakları ile gerçekleştirilen bir Canlı Hayvan Park ve Pazar Yerini Karpuzatan`da hizmete sunmuş ve bu tesis her gün artan kapasite ile en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir. Karpuzatan Mevkii Et ve Balık Kurumu bitişiğinde 25 Kasım 1989 tarihinde açılışı yapılan Canlı Hayvan Park ve Pazar Yeri 13.628 m² alan üzerine oturmuş olup, kapalı (kışlık ahır) açık padok, yem deposu, kahvehane, misafir yemekhanesi, 6 adet komisyoncu yazıhanesi, 10 tonluk mekanik ve 60 tonluk elektronik 2 adet kantarı ile canlı hayvan alım ve satıcılarına en güzel hizmeti verecek kapasitededir

Borsamız 1965 yılından itibaren 4 yılda bir yapılan seçimle oluşturulan 8 adet meslek kuruluşunu temsilen 16 adet Meclis Üyesi ve bu üyeler arasından seçilen 5 adet Yönetim Kurulu Üyesi ile idare edilmekte idi.

KAYSERİ TİCARET BORSASI`NIN YÖNETİMİ

Kayseri Ticaret Borsasında 7 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Borsaya kayıtlı olanlar tarafından kendi aralarından 4 sene için seçilen 18 kişilik Borsa Meclisi ve Borsa Meclisi`nin de keza kendi üyeleri arasından 4 sene için seçtiği 5 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.
Borsa hizmetleri ve adı geçen organlarca ittihaz olunan kararlar ile bilumum muamelat ve muhaberat ise başta Genel Sekreter olmak üzere Genel Sekretere bağlı olarak çalışan idari teşkilat (Borsa Memurları) tarafından yürütülür. Borsa`da tüm faaliyetler, öncelikle 5174 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine mütedair tüzük hükümleri ile özel yönetmelikler ve Borsa Meclisi’nce tespit olunan örf ve adet kaideleri (teamül kararları) çerçevesinde yürütülür.

Borsamız kuruluş tarihi olan 1965 yılında oluşturulan ilk Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimleri aşağıda sıralanmıştır.

 

MECLİS ÜYELERİMİZ

 

Başkan  – Recep AKYÜZ

ÜYE      – İsmail ÖZKAN

ÜYE      – M H.Ali GÜRBÜZ

ÜYE      – N.Mehmet BÜYÜKKEÇECİ

ÜYE      – Mahmut BOZKURT

ÜYE      – Hamdi MATAK

ÜYE      – Arif ŞAHİN

ÜYE      – A.Kadir KAMİLOĞLU

ÜYE      – Ömer Şahin FAZLIOĞLU

ÜYE      – Hayrullah KANTARCI

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Başkan    – İsmail ÖZKAN

ÜYE        – A.Kadir KAMİLOĞLU

ÜYE        – H.Ali GÜRBÜZ

ÜYE        – N.Mehmet BÜYÜKKEÇECİ

ÜYE        – Mahmut BOZKURT

 

BORSAMIZIN KURULUŞUNDAN İTİBAREN MECLİS BAŞKANLARIMIZ

1965 / 1967       – Recep AKYÜZ

1967 / 1969       – Hayrullah KANTARCI

1969 / 1973       – Seyit ALEMDAR

1973                  – Arif ŞAHİN

1974                  – Cemal ÜNLÜ

1975                  – Arif ŞAHİN

1976 / 1977       – Nafi BOZKURT

1977 / 1984       – Alim GÜLER

1984 / 1986       – Yılmaz BÜYÜKNALBANT

1986 / 1988       – Mevlüt YILMAZ

1989 / 1994       – Bekir ŞEKERCİ

1995 / 2005       – Ahmet Turan KADIOĞLU

2005 / 2009       – Hamdi BAKAN

2009 / 2018       – Recep BAĞLAMIŞ

2018 /                – Fahrettin ÇALIŞKAN

 

BORSAMIZIN KURULUŞUNDAN İTİBAREN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ

1965 / 1967       – İsmail ÖZKAN

1968 / 1969       – Recep AKYÜZ

1969 / 1984       – Cemal ÜNLÜ Arif ŞAHİN

1984 / 1991       – Fazlı YALDIZ

1991 / 1994       – Ömer GÜRGEN

1995 / 2004       – Nazmi İMAMOĞLU

2005 /2018        – Şaban ÜNLÜ

2018 /                – Recep BAĞLAMIŞ

Borsamız; TS-EN-ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olup ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi’ne dâhildir.

Borsanın toplam 801 aktif üyesi olup, üye dağılımında kayıtlı sektörler arasında Hububat, Et ve Et Ürünleri, Tavukçuluk, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri, Canlı Hayvan ön plana çıkmaktadır.

Kayseri Ticaret Borsası’nın İştirakleri:

Yak-Taş Yakacak A.Ş., Kayseri-Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş.,Kayseri Ticaret Borsası Gıda Laboratuarı Ltd. Şti.

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram